موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر مبتکر طرح های پژوهشی و دوره های آموزشی در حوزه علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل است.

به سادگی مشترک شوید و از تولیدات آموزشی و پژوهشی موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید