🌍 نشست تخصصی:


⚡​ آینده وضعیت صلح در قفقاز⚡

جمعه ۵ دی ١٣٩٩
ساعت 20

⭕حضور در نشست از طریق لینک زیر برای عموم آزاد و رایگان است⭕

@jahanemoaser.ir

دیدگاهتان را بنویسید