«موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر» برگزار می کند:

💢نشست تخصصی💢

♦️جنگ قره باغ
تاثیرات منطقه ای، امنیت ملی ایران و چشم انداز آینده

◀️سخنران: دکتر شعیب بهمن
پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا

◀️زمان: جمعه 16 آبان 1399
ساعت 18 الی 20

◀️شماره تماس: 09981197783
https://t.me/rahbordpajuhan

دیدگاهتان را بنویسید