اگر دارای ایده در حوزه های آموزشی و پژوهشی هستید، همین حالا دست به کار شوید.

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر آماده پذیرش ایده های جدید در حوزه های آموزشی و پژوهشی است.
صاحب ایده برگزیده می تواند ضمن اجرای ایده خود در موسسه، به مدت یک سال از تمام کارگاه های آموزشی و محصولات پژوهشی موسسه به صورت رایگان استفاده کند.
در جشنواره ما شرکت کنید و برنده شوید!

برای شرکت در جشنواره از این پیوند استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید