موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در راستای اهداف خود هر ماه اقدام به انتشار بولتن راهبردپژوهان (رصد اندیشکده های جهان) می‌کند.

 –

شماره جدید بولتن راهبردپژوهان با رصد اندیشکده های زیر منتشر شد:

 

  • اندیشکده ​های امریکایی
  • اندیشکده ​های اروپایی
  • اندیشکده ​های روسی
  • اندیشکده ​های عربی
  • اندیشکده ​های عبری
  • اندیشکده های چینی

 

آخرین رصد اندیشکده​های جهان را در راهبردپژوهان مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید