موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در راستای اهداف خود هر ماه اقدام به انتشار بولتن راهبردپژوهان (رصد اندیشکده های جهان) می‌کند.

شماره جدید بولتن راهبردپژوهان با رصد اندیشکده های زیر منتشر شد:

 

  • اندیشکده ​های امریکایی
  • اندیشکده ​های اروپایی
  • اندیشکده ​های روسی
  • اندیشکده ​های عربی
  • اندیشکده ​های عبری
  • اندیشکده های چینی

 

آخرین رصد اندیشکده​های جهان را در راهبردپژوهان مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید