موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در راستای اهداف خود هر ماه اقدام به انتشار ماهنامه تحلیلی تحولات ایران و جهان می‌کند.

اولین شماره ماهنامه جهان معاصر با گفتارهای و نوشتارهای متنوع منتشر شد.

 

مطالب خواندنی در ماهنامه تحلیلی جهان معاصر

 

 

آخرین تحولات ایران و جهان در ماهنامه جهان معاصر

دیدگاهتان را بنویسید