🌏 اولین ویژه‌نامه انتخاباتی موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر منتشر شد.

💢 آنچه در این شماره می خوانید:

♦️دستورالعمل خارجی رئیس جمهور شدن در ایران
♦️نقش آمریکا و اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران
♦️رویکرد روسیه و چین به انتخابات ریاست جمهوری ایران
♦️تاثیر کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی بر انتخابات ریاست جمهوری ایران

♦️بررسی عملکرد سیاست خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم
♦️قوی یا ضعیف؟ بررسی عملکرد ظریف

♦️گرایش خارجی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران
♦️نگاه به شرق یا غرب؛ اولویت کدام است؟
♦️ویژگی‌های وزیر امور خارجه بعدی

دیدگاهتان را بنویسید