موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:

🔹 کارگاه آموزشی آنلاین
♦️دوره جامع و کاربردی اوراسیاشناسی


مدرس: دکتر شعیب بهمن
پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا

 • 🔴 اهداف کارگاه:
  🔺 ایجاد شناخت کامل از منطقه اوراسیا
  🔺 درک مفهوم اوراسیا و اوراسیاگرایی
  🔺 آشنایی با نظریه های اوراسیاگرایی
  🔺 شناخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا
  🔺 شناخت نقش و جایگاه بازیگران مهم در اوراسیا

🔶 سرفصلها:
جلسه اول: منطقه اوراسیا
١. ویژگی ها و مختصات منطقه
٢. تعاریف هویتی و جغرافیای منطقه اوراسیا
٣. خرده سیستم ها در اوراسیا
۴. اهمیت ژئوپولتیکی اوراسیا

جلسه دوم: مفهوم اوراسیاگرایی
١. بررسی تاریخی اندیشه اوراسیاگرایی
٢. سیر تحول فکری اوراسیا گرایی
٣. نظریه پردازان برجسته اوراسیا گرایی
۴. نو اوراسیا گرایی و ابعاد شکل دهنده آن

جلسه سوم: سیاست، امنیت و هویت در اوراسیا
١. دولت ملت سازی در کشورهای اوراسیایی
٢. منازعات هویتی در اوراسیا
٣. منازعات سیاسی -امنیتی در اوراسیا
۴. چشم انداز امنیت اوراسیا

جلسه چهارم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا
١. نظریه اتحادیه اوراسیایی
٢. روند تاریخی شکل گیری اتحادیه اوراسیا
٣. موقعیت اتحادیه اوراسیا در نظام بین الملل
۴. چشم انداز اتحادیه اقتصادی اوراسیا

جلسه پنجم: قدرت‌های بزرگ و اوراسیا
١. جایگاه روسیه در کانون اوراسیا
٢. نگاه آمریکا به اوراسیا
٣. رویکرد چین به اوراسیا
۴. دیدگاه اتحادیه اروپا به اوراسیا

‼️تخفیف ویژه دانشجویان‼️

🔅ارائه گواهی معتبر جهت شرکت در کارگاه🔅

‼️ علاقه مندان جهت شرکت در دوره می توانند از طرق زیر اقدام نمایند:

شماره تماس و واتساپ:
📞 ٠٩٩٨١١٩٧٧٨٣

تلگرام:
‏🆔 https://t.me/rahbordpajuhan

اینستاگرام:
‏🆔 https://www.instagram.com/jahanemoaser.ir

دیدگاهتان را بنویسید