دکتر ابراهیم رزاقی در نشست تخصصی سیاست خارجی اقتصادمحور که در موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار شد، به تشریح ابعاد گوناگون این مسئله پرداخت.

 

دیدگاهتان را بنویسید