موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:

کارگاه آموزشی «ذهن برتر»

مدرس:

استاد میهن مکی

 

 

۵ جلسه (۱۰ ساعت) آموزش جذاب و کاربردی

اهداف:

vافزایش سرعت مطالعه تا۵  برابر

vافزایش چندین برابری قدرت حافظه

vافزایش تمرکز و کاهش حواس‌پرتی

vاستفاده بهینه از هر دو نیم‌کره مغز

زمان باقی مانده برای ثبت نام

مشاهده سایر کارگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید