📣 موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:

🔻 نشست تخصصی 🔺

🌏 انسداد در قفقاز؛ ابعاد و پیامدهای انسداد مسیر ایران ـ ارمنستان🌍

سخنرانان:

دکتر آندرانیک سیمونی
استاد دانشگاه دولتی ایروان

روبرت مارکاریان
کارشناس امور ارمنستان

دکتر شعیب بهمن
پژوهشگر مسائل اوراسیا

مدیر نشست:
دکتر رضا حجت شمامی

پژوهشگر مسائل بین الملل

30 شهریور 1400 * ساعت 19

 

 

جهت کسب اطالاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

دیدگاهتان را بنویسید