📣 موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:

🔻 نشست تخصصی 🔺

🌏 دورنمای تنش در قفقاز 🌍

سخنرانان:

محسن پاک آیین
سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان

برهان حشمتی
کارشناس مسائل جمهوری اذربایجان

محمدرضا دماوندی
رئییس انجمن دوستی ایران و ارمنستان

رضا میرمحمدی
کارشناس مسائل قفقاز

مدیر نشست:
دکتر رضا حجت شمامی

پژوهشگر مسائل بین الملل

زمان:

چهارشنبه 7 مهر 1400 * ساعت 20

 جهت کسب اطالاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۹۸۱۱۹۷۷۸۳

دیدگاهتان را بنویسید