📣 موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:

نشست تخصصی

🌏 قفقاز؛  چالش هاو چشم اندازها🌍

سخنرانان:

حسن بهشتی​ پور

کارشناس مسائل بین ​الملل

سیدعلی سقائیان
سفیر پیشین ایران در ارمنستان

دکتر روح ​الله مدبر
کارشناس مسائل روسیه

مدیر نشست:
دکتر رضا حجت شمامی

پژوهشگر مسائل بین الملل

زمان:

چهارشنبه 14 مهر 1400 * ساعت 19

 

جهت کسب اطالاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۹۸۱۱۹۷۷۸۳

دیدگاهتان را بنویسید