دسته بندی سواد از نگاه یونسکو/ در قرن 21 سوادمان چقدر است؟

شاید تا کنون و یا در یک دهه گذشته تصور می کردیم داشتن سواد یعنی یادگیری خواندن و نوشتن اما با پیشرفت برق آسای تکنولوژی به خصوص در دهه های اخیر شاید نیاز داشته باشیم تجدید نظری در نوع سوادمان داشته باشیم.

سوادی که از آن یاد می شود در واقع بهترین واکنش ما را به اتفاقات روزمره و مواجه با شرایط مختلف نشان می دهد.

یونسکو برای قرن 21 انواع سواد را در شش دسته سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه ای، سواد تربیتی و سواد رایانه ای تقسیم بندی کرده است.

هر فردی به فراخور شرایطش نیازمند ارتقا توان خود در یک حوزه از این دسته بندی است اما شاید در نظر بسیاری با توجه به همه گیر شدن استفاده اینترنت و شبکه های اجتماعی ارتقا سواد رسانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

به راستی بر اساس این دسته بندی و توضیحات آن هر یک ما در قرن 21 سوادمان چقدر است؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید