سه‌شنبه 2 مرداد 1403

مراکز مطالعاتی و دانشگاهی همکار

مراکز مطالعاتی و دانشگاهی همکار با موسسه مطالعات جهان معاصر

موسسه مطالعات جهان معاصر از زمان تاسیس تا کنون افتخار همکاری با مراکز مطالعاتی و دانشگاهی مختلف را در کارگاه‌های آموزشی، طرح‌های پژوهشی، نشست‌های تخصصی و مشاوره‌های خود داشته است. در ادامه به نام برخی از این مراکز مطالعاتی و دانشگاهی اشاره می‌شود.

موسسه مطالعات جهان معاصر

در کوتاه ترین زمان به پیام شما پاسخ می دهیم

Powered by WpChatPlugins