دکتر سعید عبدالملکی

دکتر سعید عبدالملکی

دکتر سعید عبدالملکی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب روان شناسی سیاسی است. وی در زمره معدود افرادی است که در فضای دانشگاهی ایران به مسئله روان شناسی سیاسی پرداخته است.
سعيد عبدالملكي عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ، پژوهشگر مطالعات روان شناسی ، مؤلف کتب درسی دانشگاهها و روان شناس و مشاور در امور فردی، اجتماعی و سازمانی می باشد.

هیچ محتوایی موجود نیست