دکتر نیلوفر چینی چیان

دکتر نیلوفر چینی چیان

نیلوفر چینی ​چیان دانش آموخته دکتری در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) است. وی استادیار مدعو دانشگاه آزاد، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و عضو انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد واحد پردیس است. مناسبات اخلاق و سیاست، ضرورت بازخوانی و واکاوی مکتب فکری جماعت​گرایی با رویکرد کاربردی، عدالت​پژوهی، امر سیاسی و زنان از جمله حوزه​های تخصصی مطالعاتی و پژوهشی ایشان هستند.

هیچ محتوایی موجود نیست