دکتر رحمن قهرمانپور

دکتر رحمن قهرمانپور

رحمن قهرمانپور، دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل است. وی در طول سال های گذشته بر مطالعه خاورمیانه و روندهای موجود در آن تمرکز داشته است. از ایشان آثار گوناگونی در قالب کتاب، مقاله های علمی و همچنین مصاحبه ها و گفتگوهای مختلفی منتشر شده است. از جمله کتب منتشر شده از وی می توان به نظم و زوال سیاسی، هویت و سیاست خارجی در ایران و خاور میانه، انتخابات ریاست‌جمهوری؛ پیش‌بینی‌ناپذیری انتخابات در ایران و هویت اشاره کرد.

هیچ محتوایی موجود نیست