موسسه مطالعات جهان معاصر

فروشگاه

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر مبتکر طرح های پژوهشی و دوره های آموزشی در حوزه علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل است.به سادگی مشترک شوید و از تولیدات آموزشی و پژوهشی موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر استفاده کنید. کتاب‌ها دوره‌های آموزشی جزوه‌های آموزشی فروشگاه همه محصولات و تولیدات آموزشی و پژوهشی

بیشتر بخوانید

پژوهشگاه

با آخرین تولیدات پژوهشی موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر همراه باشید کتاب ها ویژه نامه ها طرح های پژوهشی نشست های تخصصی ماهنامه جهان معاصر رصد اندیشکده های جهان جدیدترین انتشارات موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر Telegram Instagram Whatsapp icon--color-black

بیشتر بخوانید