ویژه‌نامه انتخابات

🌏 اولین ویژه‌نامه انتخاباتی موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر منتشر شد. 💢 آنچه در این شماره می خوانید: ♦️دستورالعمل خارجی رئیس جمهور شدن در ایران ♦️نقش آمریکا و اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران ♦️رویکرد روسیه و چین به انتخابات ریاست جمهوری ایران ♦️تاثیر کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی بر انتخابات ریاست جمهوری ایران ♦️بررسی عملکرد سیاست خارجی دولت...

بیشتر بخوانید