اساتید همکار

اساتید همکار موسسه مطالعات جهان معاصر

موسسه مطالعات جهان معاصر از زمان تاسیس تا کنون افتخار همکاری با اساتید مختلف را در کارگاه های آموزشی، طرح های پژوهشی، نشست های تخصصی و مشاوره های خود داشته است. در ادامه به نام برخی از این اساتید اشاره می شود.

 ابوالفضل

دکتر ابوالفضل بهشتی

استاد دانشگاه و عضور اتاق فکر اتحادیه اروپا


 رزاقی

دکتر ابراهیم رزاقی

استاد دانشگاه تهران و اقتصاددان


 پور

استاد حسن بهشتی پور

کارشناس ارشد مسائل بین الملل


 موسوی

دکتر سید رسول موسوی

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه


 اسدالله

دکتر اسدالله اطهری

استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه


 نیا مهدی

دکتر مهدی مطهرنیا

استاد دانشگاه و آینده پژوه سیاسی


 صفت

آقای محسن روحی صفت

مشاور سابق معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و کارشناس ارشد مسائل شبه قاره


 امیر

دکتر بهرام امیراحمدیان

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل


 آرمان ۱

دکتر بهمن آرمان

استاد دانشگاه و اقتصاددان


 بختیار ۱

دکتر سهراب بختیار

اقتصاددان مستقل


 نژاد

دکتر احمد فاطمی نژاد

استاد دانشگاه فردوسی مشهد


 حسین

دکتر ابوالحسن حسین زاده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد


 برهان

برهان حشتی

کارشناس ارشد مسائل جمهوری آذربایجان


 آیین

محسن پاک آیین

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان


 محمد

محمدرضا دماوندی

رئیس انجمن دوستی ایران و ارمنستان


سقاییان

سیدعلی سقائیان

سفیر پیشین ایران در ارمنستان


 ۱

دکتر سعید عبدالملکی

استاد دانشگاه و روانشناس سیاسی


 مهر امیر

دکتر امیر دبیری​ مهر

استادیار علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد رسانه


میرمحمدی

سیدرضا میرمحمدی

کارشناس ارشد مسائل قفقاز


 رحمن

دکتر رحمن قهرمانپور

پژوهشگر مسائل سیاسی و بین‌المللی


سیمونی

دکتر آندرانیک سیمونی

استاد دانشگاه دولتی ایروان و دانشگاه آزاد اسلامی


 حسینی

آقای جاوید حسینی

پژوهشگر مسائل افغانستان در موسسه مطالعات شرق


 روح الله

دکتر روح الله مدبر

پژوهشگر مسائل روسیه


 عبدا

آقای عبدالشکور سالنگی

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان


 بهمن ۲۱

دکتر شعیب بهمن

استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اوراسیا


 حجت

دکتر رضا حجت شمامی

پژوهشگر موسسه مطالعات تاریخ معاصر


مارکاریان

روبرت مارکاریان

کارشناس امور ارمنستان

ثبت نام

دوره ها و کارگاه های آموزشی

مشاهده

فروشگاه

محصولات آموزشی و پژوهشی

مشاهده