اساتید همکار موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر از زمان تاسیس تا کنون افتخار همکاری با اساتید مختلف را در کارگاه های آموزشی، طرح های پژوهشی، نشست های تخصصی و مشاوره های خود داشته است. در ادامه به نام برخی از این اساتید اشاره می شود. 

unnamed
استاد حسن بهشتی پور

کارشناس ارشد مسائل بین الملل

unnamed (2)
دکتر ابراهیم رزاقی

استاد دانشگاه تهران و اقتصاددان

a4131817c865414a48c908d8983703a2-544x390
دکتر ابوالفضل بهشتی

استاد دانشگاه و عضور اتاق فکر اتحادیه اروپا

unnamed (1)
دکتر سید رسول موسوی

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه

5100070
دکتر اسدالله اطهری

استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه

دکتر مهدی مطهرنیا

استاد دانشگاه و آینده پژوه سیاسی

Picture4
دکتر سهراب بختیار

اقتصاددان مستقل

13921217164031978_PhotoL
دکتر بهرام امیراحمدیان

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل

+آرمان+عکس+یادداشت
دکتر بهمن آرمان

استاد دانشگاه و اقتصاددان

آقای محسن روحی صفت

معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و کارشناس مسائل شبه قاره

دکتر احمد فاطمی نژاد

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ابوالحسن حسین زاده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

آقای جاوید حسینی

پژوهشگر مسائل افغانستان در موسسه مطالعات شرق

دکتر روح الله مدبر

پژوهشگر مسائل روسیه

آقای عبدالشکور سالنگی

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان

دکتر شعیب بهمن

استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اوراسیا

دکتر رضا حجت شمامی

پژوهشگر موسسه مطالعات تاریخ معاصر

223998_475
دکتر سعید عبدالملکی

استاد دانشگاه و روانشناس سیاسی

Picture2
محسن پاک آیین

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان

Picture3
برهان حشتی

کارشناس ارشد مسائل جمهوری آذربایجان

Picture4
محمدرضا دماوندی

رئیس انجمن دوستی ایران و ارمنستان

Picture2
محسن پاک آیین

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان

Picture3
برهان حشتی

کارشناس ارشد مسائل جمهوری آذربایجان

Picture1
سیدرضا میرمحمدی

کارشناس ارشد مسائل قفقاز

ثبت نام

دوره ها و کارگاه های آموزشی

فروشگاه

محصولات آموزشی و پژوهشی