ابزارهای شناخت و تحلیل سیاست خارجی

8 ساعت
همه سطوح
0 درس
0 آزمون
0 دانشجو

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:

🔸کارگاه آموزشی آنلاین🔸
🔶 ابزارهای شناخت و تحلیل سیاست خارجی 🔶

💢 مدرس: دکتر رضا حجت شمامی
استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل بینالملل

🌐 چهار جلسه کاربردی

✅ اهداف کارگاه:
آشنایی با سیاست خارجی
شناخت عوامل موثر داخلی در سیاست خارجی کشورها
شناخت متغیرهای خارجی دخیل در سیاست خارجی کشورها
یافتن توان تحلیل سیاست خارجی

‼️ تخفیف ویژه دانشجویان

✅ ارائه گواهی معتبر جهت شرکت در کارگاه

‼️ علاقه مندان جهت شرکت در دوره می توانند از طرق زیر اقدام نمایند:

شماره تماس و واتساپ:
📞 ٠٩٩٨١١٩٧٧٨٣

تلگرام:
🆔 https://t.me/rahbordpajuhan

اینستاگرام:
🆔 https://www.instagram.com/jahanemoaser.ir