اطلاعات استراتژیک و الگوهای تصمیم‌گیری

3 جلسه
همه سطوح
0 درس
0 آزمون
0 دانشجو

موسسه مطالعات جهان معاصر برگزار می‌کند:

 

کارگاه آموزش تخصصی

اطلاعات استراتژیک و الگوهای تصمیم‌گیری

 

سرفصل‌ها:

درک مسائل پیچیده اطلاعاتی به زبان ساده

کاربرد اطلاعات استراتژیک در تحلیل‌های راهبردی

روش‌ها و الگوهای تصمیم‌گیری استراتژیک

شیوه تصمیم‌گیری در حوزه‌های اطلاعاتی

آینده‌نگاری اطلاعات استراتژیک و تصمیم‌گیری