کارگاه آموزشی «روش پژوهش مساله محور» (از پیشاپژوهش تا پژوهش)

10 جلسه
همه سطوح
0 درس
0 آزمون
0 دانشجو

📚 موسسه مطالعات جهان معاصر و انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا برگزار می کنند:

 

🟪 کارگاه آموزشی

«روش پژوهش مساله محور»

(از پیشاپژوهش تا پژوهش)

 

👨🏻‍🏫 مدرس: دکتر علی قربانپور

استادیار اندیشه سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری و مدرس با سابقه روش تحقیق

 

 

📌 3 جلسه آموزش تخصصی

 

🔺سرفصل‌های کارگاه:

 

پیشاپژوهش

۱. خودشناسی علمی

۲. فرایند کشف/ خلق مساله

۳. فرایند کشف/ خلق ایده

۴. پیش نگارش مساله- ایده

۵. پیش نگارش کوتاه مقاله

 

 

پژوهش( نگارش مقاله پژوهشی)؛

۱. بیان مساله

۲. پرسش های پژوهش

۳. فرضیه های پژوهش

۴. پیشینه پژوهش

۵. چارچوب نظری

۶. ارجاع نویسی

۷. بدنه مقاله

۸. نتیجه گیری.

۹. چکیده

۱۰مقدمه

۱۱. ارائه مقاله

 

✅ ویژگی کارگاه:

۱. طرح مباحث زیربنایی پیشاپژوهش برای اولین بار  با تاکید بر خلاقیت و نوآوری در پژوهش؛

۲. کالبدشکافی مساله پژوهش.

 

🌐کارگاه به صورت مجازی در اسکای روم برگزار می شود.