دَریچه‌ای تبارشناسانه به بحرانِ اوکراین؛ دیرینهْ‌گی، مُعادله و دورنَما

4 هفته
All levels
3 درس
0 آزمون
0 دانشجو

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند: 

“دَریچه‌ای تبارشناسانه به بحرانِ اوکراین؛ دیرینهْ‌گی، مُعادله و دورنَما”

مدرس:

دکتر سعید چهرآزاد/پژوهشگر فوق‌دکترا روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

جلسۀ اول: چرایی و چگونگی تکوینِ غائلۀ اوکراین

جلسۀ دوم: کُنش‌گرانِ مشرقی آسمان اوکراین

جلسۀ سوم: بازیگرانِ باختری کارزارِ اوکراین

جلسۀ چهارم: اُفق و عارضه‌های پیکارِ اوکراین

 

کارگاهِ ۴ جلسه‌ای/هر جلسه ۲ ساعت

 

User Avatar
دکتر سعید چهرآزاد، پژوهشگر فوق‌دکترا روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و آثار مختلفی در زمینه سیاست خارجی و مطالعات منطقه ای تالیف نموده است.