دوره جامع و کاربردی اوراسیاشناسی

5 روز
All levels
0 درس
0 آزمون
0 دانشجو

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:

🔹 کارگاه آموزشی آنلاین
♦️دوره جامع و کاربردی اوراسیاشناسی

اوراسیا در دانش جغرافیا و علم سیاست، به سرزمین ادامه‌داری اطلاق می شود که دو قاره اروپا و آسیا را دربر می‌گیرد. این محدوده جغرافیایی در سال های اخیر شاهد تحولات متعددی همچون فروپاشی شوروی، جدال قدرت های بزرگ، مناقشات ارضی و مرزی و جنگ های گوناگون بوده است.

هدف اصلی کارگاه اوراسیاشناسی، پدید آوردن شناختی جامع و کاربردی از این منطقه و مسائل مختلف آن با تمرکز بر روسیه، آسیای مرکزی، قفقاز و شرق اروپا است. درک مفهوم هویتی و جغرافیایی اوراسیا، آشنایی با اندیشه و نظریه های اوراسیاگرایی و نو اوراسیاگرایی، شناخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارزیابی مسائل سیاسی، امنیتی و هویتی در اوراسیا و بررسی نقش و جایگاه بازیگران مهم در این منطقه از مباحث مهمی هستند که در کارگاه مطرح خواهند شد.


مدرس: دکتر شعیب بهمن

پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا
🔴 اهداف کارگاه:
🔺 ایجاد شناخت کامل از منطقه اوراسیا
🔺 درک مفهوم اوراسیا و اوراسیاگرایی
🔺 آشنایی با نظریه های اوراسیاگرایی
🔺 شناخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا
🔺 شناخت نقش و جایگاه بازیگران مهم در اوراسیا🔶 
سرفصلها:
جلسه اول: منطقه اوراسیا
١. ویژگی ها و مختصات منطقه
٢. تعاریف هویتی و جغرافیای منطقه اوراسیا
٣. خرده سیستم ها در اوراسیا
۴. اهمیت ژئوپولتیکی اوراسیاجلسه دوم: مفهوم اوراسیاگرایی
١. بررسی تاریخی اندیشه اوراسیاگرایی
٢. سیر تحول فکری اوراسیا گرایی
٣. نظریه پردازان برجسته اوراسیا گرایی
۴. نو اوراسیا گرایی و ابعاد شکل دهنده آنجلسه سوم: سیاست، امنیت و هویت در اوراسیا
١. دولت ملت سازی در کشورهای اوراسیایی
٢. منازعات هویتی در اوراسیا
٣. منازعات سیاسی -امنیتی در اوراسیا
۴. چشم انداز امنیت اوراسیاجلسه چهارم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا
١. نظریه اتحادیه اوراسیایی
٢. روند تاریخی شکل گیری اتحادیه اوراسیا
٣. موقعیت اتحادیه اوراسیا در نظام بین الملل
۴. چشم انداز اتحادیه اقتصادی اوراسیا

جلسه پنجم: قدرت‌های بزرگ و اوراسیا
١. جایگاه روسیه در کانون اوراسیا
٢. نگاه آمریکا به اوراسیا
٣. رویکرد چین به اوراسیا
۴. دیدگاه اتحادیه اروپا به اوراسیا

‼️تخفیف ویژه دانشجویان‼️

🔅ارائه گواهی معتبر جهت شرکت در کارگاه🔅

User Avatar
كتاب ها: 1. انقلاب های رنگی و انقلاب اسلامی ایران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1388؛ (این كتاب به عنوان بهترین اثر مركز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1388 انتخاب شد و تاكنون 9 بار تجدید چاپ شده است.) 2. احیای تمدن ایرانی ـ اسلامی، تهران: دفتر گسترش تولید علم(معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی)، 1389، 3. جایگاه روسیه در روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا، در: ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ج ۲، ۱۳۹۱؛ 4. تمدن ایرانی ـ اسلامی؛ از افول تا احیا، تهران: انتشارات تیسا، 1392؛ (این كتاب به عنوان اثر برگزیده در چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال در سال 1394 شناخته شد) 5. نقش آموزش و پرورش در بازتولید نظام سیاسی ایران، در: آموزش و پرورش و کارکردهای آن، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1392؛ 6. ژئوپلتیک تشیع در آسیای مرکزی، تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1393؛ 7. جایگاه اوراسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه، در: ترکیه؛ گذشته، حال و آینده، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1394؛ 8. سیاست داخلی روسیه، در: روسیه‌شناسی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۹4؛ 9. جامعه علویان ترکیه، تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1395؛ 10. «توافق سلیمانی ـ پوتین؛ امکان‌سنجی روابط راهبردی ایران و روسیه»، تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1396؛ 11. فرصت بحران؛ شکل گیری قدرت ایران در سنگلاخ ها، تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1397؛