کارگاه آموزشی «ارتباط و کاربرد هرمنوتیک و سیاست»

2 جلسه
همه سطوح
5 درس
0 آزمون
0 دانشجو

موسسه مطالعات جهان معاصر برگزار می‌کند:
کارگاه آموزشی «ارتباط و کاربرد هرمنوتیک و سیاست»

با تدریس
دکتر نیلوفر چینی​ چیان
استاد دانشگاه

اهمیت موضوع کارگاه

دانش هرمنوتیک «فهم انسان» در نسبت با امور گوناگونی اعم از گفتار، رفتار، آثار در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. این دانش، به تحلیل اصل فهم و فرایند تحقق آن، و به تبیین شیوه​های تحقق فهم صحیح می​پردازد. ازاین​رو، در این دانش، هم هستی​ شناسی و هم معرفت​ شناسی فهم در نظر است.

هرمنوتیک یکی از مهمترین زیرساخت​ های اندیشه​ای و رفتاری انسان در حوزه ​های گوناگون علوم، (به ویژه علوم انسانی) می​ باشد. در حال حاضر با توجه به پیشرفت اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین مواجهه انسان قرن بیست و یک با چالش ​ها و بحران​ های نوظهور، آشنایی با این دانش برای محققین، اساتید، دانشجویان و… ضروری است. درروش هرمنوتیک نوعی همدلی با متن اعم از یک رویداد، یک اثر، یک پارادایم و… دیده می​شود.

هدف کارگاه

در علوم سیاسی هرمنوتیک ابزاری است که محقق به​وسیله آن به کشف و تبیین آنچه در یک فرایند مغفول مانده می​پردازد. هرمنوتیک دانشی است که با توجه به فرهنگ، تاریخ، سنت و هنجارهای جوامع، تعارض​ها را به سمت تعامل هدایت می​کند. ازآن​جهت که دانش هرمنوتیک به دو صورت روش و نظریه مورد استفاده است، در پژوهش ​های دانشگاهی اعم از تحقیق، پایان نامه، رساله و یا پروژه​های تحقیقاتی در سطوح ملی و بین​ المللی، زمینه​های پیشنهادات و ارائه راهکارهای عملی نسبت به مقتضیات زمان و شرایط مکانی را با چشمانداز وسیعتری فراهم می​ کند.

سرفصل​ های کارگاه

کلیات: مبانی و مفاهیم، تاریخچه، هرمنوتیک و علوم انسانی
انواع هرمنوتیک: هرمنوتیك فلسفي، هرمنوتیك روشي، هرمنوتیك هنجاري، هرمنوتیك انتقادي، هرمنوتیك تردیدي، هرمنوتیك اخالقي، هرمنوتیك رهایی​بخش
کاربرد هرمنوتیک در علوم سیاسی: هرمنوتیک به مثابه روش و نظریه در علوم سیاسی، هرمونیک و امر سیاسی، نتایج سیاسی هرمنوتیک
کاربرد هرمنوتیک دراندیشه سیاسی اسلام: هرمنوتیک و تأثیر آن برفهم متون دینی، هرمنوتیک و تأویل، هرمنوتیک و اجتهاد، هرمنوتیک و نواندیشان مسلمان
هرمنوتیک و طراحی پروژه​های پژوهشی در علوم سیاسی: بازخوانی و بررسی دو پروژه پژوهشی برای شناخت بیشتر دانشجویان در استفاده از هرمنوتیک در پروژه​های پژوهشی، پایان نامه و…، مشكلات و محدودیت​های هرمنوتیک و چگونگی مواجه با آن در پژوهش

شرکت در کارگاه برای چه کسانی مفید است؟

شرکت در این کارگاه مناسب افرادی است که به اندیشه، روش و نظریه​ های علوم اجتماعی و علوم سیاسی علاقه​مند هستند. این کارگاه می تواند نگرشی جامع برای شناخت و درک روش و نظریه هرمنوتیک و کاربرد آن در انواع پژوهش ایجاد کند.

درباره استاد

نیلوفر چینی ​چیان دانش آموخته دکتری در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) است. وی استادیار مدعو دانشگاه آزاد، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و عضو انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد واحد پردیس است. مناسبات اخلاق و سیاست، ضرورت بازخوانی و واکاوی مکتب فکری جماعت​گرایی با رویکرد کاربردی، عدالت​پژوهی، امر سیاسی و زنان از جمله حوزه​های تخصصی مطالعاتی و پژوهشی ایشان هستند.

 

شیوه برگزاری کارگاه:
📌 کارگاه به صورت آنلاین در اسکای روم برگزار می شود.

 

User Avatar
نیلوفر چینی ​چیان دانش آموخته دکتری در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) است. وی استادیار مدعو دانشگاه آزاد، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و عضو انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد واحد پردیس است. مناسبات اخلاق و سیاست، ضرورت بازخوانی و واکاوی مکتب فکری جماعت​گرایی با رویکرد کاربردی، عدالت​پژوهی، امر سیاسی و زنان از جمله حوزه​های تخصصی مطالعاتی و پژوهشی ایشان هستند.