کارگاه آموزشی «عراق‌شناسی؛ نگاهی نو به تاریخی کهن»

8 هفته
All levels
8 درس
0 آزمون
0 دانشجو

کارگاه آموزشی
عراق‌شناسی؛ نگاهی نو به تاریخی کهن

مدرس:
حیدر سهیلی اصفهانی

سرفصل​ ها:
تاریخ جغرافیایی عراق
تاریخ باستان عراق
دولت‌ ـ‌ شهرهای عراق و ورود عنصر آریایی
دوران ایرانی ـ پارسی
اسلام و دل ایرانشهر
دوران پسا عباسی و ورود عنصر عثمانی
عراق جدید و چالش‌های هویت و دین و قبیله
جنگ عراق علیه ایران و سرآغاز دوران معاصر

هشت جلسه
آموزش تخصصی