کارگاه «روش تفکر و حل مسئله در اتاق فکر»

10 جلسه
همه سطوح
0 درس
0 آزمون
1 دانشجو

موسسه مطالعات جهان معاصر برگزار می کند:

 کارگاه «روش تفکر و حل مسئله در اتاق فکر»

 

ویژه ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی

 

اتاق فکر به نهادهایی اطلاق می شود که نخبگان، نظریه پردازان و اندیشمندان را در یک حوزه تخصصی گرد هم می آورند تا به ارزیابی مسائل کلان و ارائه راه حل جهت رفع آنها بپردازند. اتاق های فکر نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری در سازمان ها و نهادهای مختلف دارند و نتایج فعالیت های آنها می تواند به محدوده ای فراتر نیز تسری یابد و بعضا مسائل ملی و کشوری را در دستور کار قرار دهد. کارکرد اصلی اتاق فکر، ارائه راه حل‌های خلاقانه برای حل ریشه‌ای مشکلات موجود و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان است. از این رو وجود اتاق فکر در هر نهاد یا سازمان دارای اهمیت اساسی است. به خصوص که در دنیای امروز، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف به سازماندهی ویژه ای نیاز دارد. در واقع تحولات سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه از عواملی هستند که ضرورت تدوین سریع سیاست ها و الگوهای تصمیم گیری را مشخص می کنند. مسئله ای که بدون استفاده وسیع از ایده های نو و مستندسازی و جمع بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خلاق میسر نیست. با توجه به اهمیت اتاق های فکر در جهان کنونی، راه اندازی و ساماندهی این جمع خبرگی در هر اداره یا شرکت دولتی و خصوصی، امری ضروری است. در این راستا برگزاری کارگاه  «روش تفکر و حل مسئله در اتاق فکر» می تواند پیش​زمینه​های فکری لازم را جهت طرح و حل مسائل مهم به شیوه های علمی و روش​مند فراهم نماید.

هدف کارگاه:

هدف اصلی کارگاه گام برداشتن در راستای  آشنایی بیشتر با اتاق فکر و نحوه فعالیت آن، شیوه های مسئله یابی و مهارت برای حل انواع مسائل است. بر این اساس کارگاه یک خط سیر منطقی را از تعریف اتفاق فکر تا نحوه تنظیم خروجی های آن برای مدیران بالادستی سیر می کند. در این روند، نخست با اتاق فکر و ویژگی ها و جایگاه آن آشنایی حاصل می شود. در وهله دوم، نکات و شیوه های آمادگی ذهنی و عملی برای ورود افراد نخبه به اتاق فکر مورد تاکید قرار می گیرد. پس از آن مهارت ها و فرایندهای مسئله یابی اموزش داده می شوند. یکی از مهمترین بخش های کارگاه را روش های حل مسئله تشکیل می دهد. این نکته که یک مسئله چگونه و از چه روش هایی باید مورد کنکاش و واکاوی قرار گیرد تا نتیجه ای صحیح از حل آن  حاصل شود، اهمیت بسیار زیادی دارد. در مراحل بعد، به اهمیت اطلاعات در اتاق فکر و چگونگی پردازش آن به عنوان مبنای اصلی حل مسئله پرداخته می شود. آینده نگری و تبیین ضرورت توجه به اثر تصمیم و اقدام در اتاق فکر به همراه توضیح و تبیین روش های ارائه پیشنهاد از دیگر مباحث کاربردی کارگاه هستند. در پایان نیز تلاش می شود شیوه های نگارش و تنظیم جلسات اتاق فکر به صورت کاربردی آموزش داده شود.

سرفصل های کارگاه:

سرفصل ها و محورهای اصلی مورد بحث در کارگاه عبارتند از:

 1. تعریف و چیستی اتاق فکر
 2. نحوه پدید آمدن اتاق های فکر سیر تحول آنها
 3. خصوصیات و ویژگی های اتاق فکر
 4. جایگاه اتاق فکر در تصمیم سازی
 5. اهمیت تفکر و انواع آن
 6. گام های ذهنی و عملی در اتاق فکر (دستورالعمل​های بایدی و نبایدی)
 7. مهارت های مسئله یابی (تشخیص مسئله)
 8. استراتژی های فهم مسئله
 9. روش های ساده سازی مسئله
 10. سطوح مختلف مسئله
 11. فرایند مسئله یابی
 12. شیوه اولویت بندی مسائل
 13. رویکردهای حل مسئله
 14. شیوه های حل مسئله در اتاق فکر
 15. کاربرد روش های کمی و کیفی در اتاق فکر
 16. اهمیت اطلاعات و پردازش آن در اتاق فکر
 17. آینده نگری در اتاق فکر
 18. تبیین ضرورت توجه به اثر تصمیم و اقدام در اتاق فکر
 19. روش های ارائه پیشنهاد در اتاق فکر
 20. روش​های نگارش و تنظیم کاربردی خروجی​های اتاق فکر بر اساس اصول منطقی

چشم انداز:

انتظار می رود شرکت کنندگان در این کارگاه به درک و شناخت کاملی از اتاق فکر و نحوه فعالیت آن، شیوه های تفکر، روش های مسئله یابی و حل مسئله و ضرورت نگاه به آینده در روند تفکر و ایده پردازی دست یابند.

 

برگزاری کارگاه

ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی علاقه مند به برگزاری کارگاه می توانند از طریق شماره زیر سایر جزئیات را دریافت کنند:

09981197783