سیاست خارجی آمریکا؛ از قرن ۸ا تا قرن۲۱: منابع ارزشی، اصول تئوریک و رفتارهای بین المللی

3 جلسه
همه سطوح
5 درس
0 آزمون
0 دانشجو

❇️ موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر و انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا برگزار می کنند:

 

کارگاه آموزش جامع

💢 «سیاست خارجی آمریکا؛ از قرن ۸ا تا قرن۲۱: منابع ارزشی، اصول تئوریک و رفتارهای بین المللی»

 

 

🔶 دکتر حسین دهشیار

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

 

🔷 3 جلسه (6 ساعت در یک روز) آموزش تخصصی

 

🔶زمان: 23 تیر 1401

 

 

‼️ کسب اطلاعات بیشتر :

09981197783

 

 

سمتهای علمی و اجرایی حسین دهشیار در دانشگاهها و مراکز علمی کشور
استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبائی
سمتهای علمی و اجرایی حسین دهشیار در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران
هیات تحریریه ماهنامه پژوهش ملل
مقالات نمایه شده حسین دهشیار در کنفرانسهای داخلی
پروژه دولت سازی، پروژه نوسازی: چالش طالبان، مداخله آمریکا ارائه شده در نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان (1388)
مقالات نمایه شده حسین دهشیار در ژورنالهای تخصصی داخلی
امنیتی کردن برنامه هسته ای ایران در دولت های بوش و اوباما منتشر شده در پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل (1398)
الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران سوریه منتشر شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست (1398)
گسل های داخلی، تنیدگی های تاریخی، منطق ژیوپولیتیک قدرت ورویارویی برای شبه جزیره کریمه منتشر شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست (1393)
مدل های تصمیم گیری و نقش اخلاق در حیطه سیاست خارجی منتشر شده در دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی (1390)
فقدان دولت مدرن و پی آمدهای ان در خاورمیانه عربی منتشر شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (1387)
پچارچوب تیوریک نظام بین الملل و منافع ملی منتشر شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (1385)
آمریکا و دگرگونی در استراتژی کلان منتشر شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (1385)
ماهیت انتخابات در آمریکا: فضای اخلاقی انتخابات سال 2004 منتشر شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (1384)
تببین رفتار اتحادیه اروپا در قبال برجام منتشر شده در فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام (1400)
سناریوهای نظم منطقه ای در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از منظر مدل آینده پژوهی تایدا منتشر شده در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی (1400)
علل واگرایی کردهای خاورمیانه در عصر داعش (عراق و سوریه) منتشر شده در فصلنامه راهبرد سیاسی (1400)
قدرت های بزرگ و تحولات حقوق بین الملل؛ با تاکید بر حقوق فضا منتشر شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست (1400)
سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه منتشر شده در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی (1399)
مولفه های سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه منتشر شده در فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (1399)
تبیین غیرامنیتی سازی روابط ایران و افغانستان ( دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹) منتشر شده در فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام (1399)
مطالعه تطبیقی منابع رقابت سیاسی ایران و ترکیه در منطقه خاورمیانه منتشر شده در فصلنامه مطالعات سیاسی (1399)
Analyzing the Russian ‘s interventionist policy in the Syrian crisis منتشر شده در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام (1399)
رقابت چین و آمریکا در دریای جنوبی چین(نوع مقاله: پژوهشی) منتشر شده در فصلنامه راهبرد سیاسی (1398)
پیامدهای حضور داعش برای کردهای عراق و سوریه منتشر شده در فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر (1398)
نقش و عملکرد قدرت‌های بزرگ در تأسیس، تثبیت و گسترش جهانی حقوق بین‌الملل منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1398)
تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانهای آمریکا از سال ۲۰۱۷-۲۰۰۱ منتشر شده در فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (1397)
نقش کنگره ایالات متحده در وضع تحریم ها علیه ایران منتشر شده در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی (1396)
بحران سوریه و امنیت ملی ترکیه منتشر شده در فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام (1396)
الگوی مقایسه کنش سیاسی و راهبردی آمریکا و روسیه در سوریه منتشر شده در فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر (1396)
سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریزناپذیری بحران منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1393)
عربستان: کنشگر منطقه ای در بستر روابط ویژه منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1392)
مفهوم سازی امنیت و روابط بین الملل مطلوب منتشر شده در فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی (1392)
پارادوکس امریکا در افغانستان: هویت چندگانه و حاکمیت تقسیم پذیر منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1391)
سیاست خارجی تعامل گرای چین و نظم جهانی منتشر شده در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی (1390)
سیاست های سه گانه یکپارچگی و بحران افغانستان منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1390)
از آرتور شلزینگر تا چارلز کراتهمر: دگردیسی مفهومی در سیاست خارجی امریکا (۲۰۰۰-۱۹۴۵) منتشر شده در فصلنامه راهبرد (1389)
ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (۲۰۰۱-۲۰۰۸) منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1389)

User Avatar
سمتهای علمی و اجرایی حسین دهشیار در دانشگاهها و مراکز علمی کشور استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبائی سمتهای علمی و اجرایی حسین دهشیار در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران هیات تحریریه ماهنامه پژوهش ملل مقالات نمایه شده حسین دهشیار در کنفرانسهای داخلی پروژه دولت سازی، پروژه نوسازی: چالش طالبان، مداخله آمریکا ارائه شده در نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان (1388) مقالات نمایه شده حسین دهشیار در ژورنالهای تخصصی داخلی امنیتی کردن برنامه هسته ای ایران در دولت های بوش و اوباما منتشر شده در پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل (1398) الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران سوریه منتشر شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست (1398) گسل های داخلی، تنیدگی های تاریخی، منطق ژیوپولیتیک قدرت ورویارویی برای شبه جزیره کریمه منتشر شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست (1393) مدل های تصمیم گیری و نقش اخلاق در حیطه سیاست خارجی منتشر شده در دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی (1390) فقدان دولت مدرن و پی آمدهای ان در خاورمیانه عربی منتشر شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (1387) پچارچوب تیوریک نظام بین الملل و منافع ملی منتشر شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (1385) آمریکا و دگرگونی در استراتژی کلان منتشر شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (1385) ماهیت انتخابات در آمریکا: فضای اخلاقی انتخابات سال 2004 منتشر شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (1384) تببین رفتار اتحادیه اروپا در قبال برجام منتشر شده در فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام (1400) سناریوهای نظم منطقه ای در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از منظر مدل آینده پژوهی تایدا منتشر شده در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی (1400) علل واگرایی کردهای خاورمیانه در عصر داعش (عراق و سوریه) منتشر شده در فصلنامه راهبرد سیاسی (1400) قدرت های بزرگ و تحولات حقوق بین الملل؛ با تاکید بر حقوق فضا منتشر شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست (1400) سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه منتشر شده در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی (1399) مولفه های سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه منتشر شده در فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (1399) تبیین غیرامنیتی سازی روابط ایران و افغانستان ( دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹) منتشر شده در فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام (1399) مطالعه تطبیقی منابع رقابت سیاسی ایران و ترکیه در منطقه خاورمیانه منتشر شده در فصلنامه مطالعات سیاسی (1399) Analyzing the Russian 's interventionist policy in the Syrian crisis منتشر شده در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام (1399) رقابت چین و آمریکا در دریای جنوبی چین(نوع مقاله: پژوهشی) منتشر شده در فصلنامه راهبرد سیاسی (1398) پیامدهای حضور داعش برای کردهای عراق و سوریه منتشر شده در فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر (1398) نقش و عملکرد قدرت‌های بزرگ در تأسیس، تثبیت و گسترش جهانی حقوق بین‌الملل منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1398) تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانهای آمریکا از سال ۲۰۱۷-۲۰۰۱ منتشر شده در فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (1397) نقش کنگره ایالات متحده در وضع تحریم ها علیه ایران منتشر شده در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی (1396) بحران سوریه و امنیت ملی ترکیه منتشر شده در فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام (1396) الگوی مقایسه کنش سیاسی و راهبردی آمریکا و روسیه در سوریه منتشر شده در فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر (1396) سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریزناپذیری بحران منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1393) عربستان: کنشگر منطقه ای در بستر روابط ویژه منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1392) مفهوم سازی امنیت و روابط بین الملل مطلوب منتشر شده در فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی (1392) پارادوکس امریکا در افغانستان: هویت چندگانه و حاکمیت تقسیم پذیر منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1391) سیاست خارجی تعامل گرای چین و نظم جهانی منتشر شده در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی (1390) سیاست های سه گانه یکپارچگی و بحران افغانستان منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1390) از آرتور شلزینگر تا چارلز کراتهمر: دگردیسی مفهومی در سیاست خارجی امریکا (۲۰۰۰-۱۹۴۵) منتشر شده در فصلنامه راهبرد (1389) ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (۲۰۰۱-۲۰۰۸) منتشر شده در فصلنامه روابط خارجی (1389)