مبتکر آموزش، پژوهش و مشاوره در علوم سیاسی و روابط بین الملل

آینده نگاری در تحلیل سیاسی

مدرس:
دکتر شعیب بهمن

دانلود جلسات

جلسه اول

دانلود کنید

جلسه دوم

دانلود کنید

جلسه سوم

دانلود کنید

پاورپوینت کارگاه

ثبت نام

دوره ها و کارگاه های آموزشی

فروشگاه

محصولات آموزشی و پژوهشی

شبکه های اجتماعی

با موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در فضای مجازی همراه باشید.