مبتکر آموزش، پژوهش و مشاوره در علوم سیاسی و روابط بین الملل

کارگاه روانشناسی سیاسی

مدرس:
دکتر سعید عبدالملکی

پاورپوینت کارگاه

ثبت نام

دوره ها و کارگاه های آموزشی

فروشگاه

محصولات آموزشی و پژوهشی

شبکه های اجتماعی

با موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در فضای مجازی همراه باشید.