حراج!

فیلم کارگاه سیاست خارجی روسیه

2,590,000 

توضیحات

کارگاه «سیاست خارجی روسیه»؛
✅ مدرس: دکتر شعیب بهمن، پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا؛

 

سیاست خارجی روسیه در سه گام:
گام اول:
آشنایی با سیاست خارجی روسیه
گام دوم:
ایجاد توان تحلیل
گام سوم:
قابلیت پیش بینی
⬅️هدف:
آشنایی با سیاست خارجی روسیه و ایجاد توان تحلیل و پیش بینی آن در عرصه های مختلف؛