حراج!

فیلم کارگاه «آینده نگاری در تحلیل سیاسی»

3,590,000 

توضیحات

کارگاه آینده نگاری در تحلیل سیاسی

 

اهداف کارگاه:

 • آشنایی با آینده پژوهی و آینده‌نگاری
 • ارزیابی تفاوت های پیشی‌بینی و پس‌نگری
 • شناخت و تحلیل انواع آینده
 • آشنایی با انواع سناریوها
 • روش‌های سناریوپردازی
 • شیوه‌های استراتژی‌سازی
 • روش های تدوین راهبرد

 

سرفصل ها:

جلسه اول: مطالعات آینده

 1. ضرورت مطالعه آینده
 2. پیشی بینی
 3. پس‌نگری
 4. آینده پژوهی و آینده‌نگاری
 5. انواع آینده

 

جلسه دوم: روش سناریوپردازی

۱. چیستی سناریو

۲. روش سناریوپردازی

۳. انواع سناریوها

۴. نکات مهم در تدوین سناریوها

 

جلسه سوم: استراتژی سازی (راهبردپردازی)

۱. ضرورت ها و آثار راهبردپردازی

۲. روش های تدوین راهبرد (نموداری و زمانی)