حراج!

فیلم کارگاه «ترکیه و اسرائیل در جنگ قره باغ»

990,000 

توضیحات

 «موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر» برگزار می کند:

 دوره آموزشی:
کارگاه «ترکیه و اسرائیل در جنگ قره باغ»؛

 محورها:
اهداف و نیات
شیوه های کنش‌گری
دورنمای حضور در قفقاز
تاثیرات بر امنیت ملی ایران

 مدرس:
دکتر اسدالله اطهری، عضو هیئت علمی دانشگاه؛

 2 جلسه 4 ساعت