حراج!

فیلم کارگاه «مبانی و اصول آینده پژوهی»

2,590,000 

⚡کارگاه آموزشی ⚡

💢 مبانی و اصول آینده پژوهی 💢

مدرس: دکتر مهدی مطهرنیا
استاد دانشگاه و آینده‌پژوه سیاسی

توضیحات

کارگاه آموزشی 💢 مبانی و اصول آینده پژوهی 💢 که در خرداد و تیر 1400 توسط دکتر مهدی مطهرنیا در موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر با استقبال گسترده برگزار شد، اینک به صورت فیلم در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

⚡کارگاه آموزشی ⚡

💢 مبانی و اصول آینده پژوهی 💢

مدرس: دکتر مهدی مطهرنیا
استاد دانشگاه و آینده‌پژوه سیاسی


سرفصل ها:
◀️ آینده پژوهی در پژواک معنا و انعکاس مفهومی آن
◀️ زمان و زمانه؛ تشابه ها و تمایزات
◀️ آینده پژوهی کلاسیک و مدرن
◀️ اصول تغییر و پارادایم پیشرفت
◀️ ریخت شناسی آینده در حیات طبیعی؛ اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی انسان
◀️ آینده پژوهی؛ باریخ شناسی در سه دیدگاه: مکاشفه ای، فرجام گرا، و پیامبرگونه
◀️ اهداف آینده پژوهی