حراج!

فیلم کارگاه مبانی و اصول گفتگو و مذاکره

2,590,000 

توضیحات

کارگاه آموزشی « مبانی و اصول گفتگو  و مذاکره»

مدرس:

دکتر امیر دبیری مهر

 

۴ جلسه آموزش جذاب و کاربردی

 

 

اهداف:

 • vچیستی گفتگو
  vکاربردهای گفتگو
  vگفتگوی رسانه ای
  vگفتگو برای جذب منافع
  vگفتگوی سیاسی
  vمذاکره سیاسی و بین المللی و چانه زنی برای توافق
  vفرایند  و منابع قدرت در مذاکره
  vارکان مذاکره
  vنقش فرهنگ در مذاکره
  vآداب مذاکره