تخفیف!

فیلم کارگاه کارآفرینی در علوم سیاسی و روابط بین الملل

1,590,000 

توضیحات

کارآفرینی در علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

مدرس: دکتر امیر دبیری​مهر

استادیار علوم سیاسی

۲ جلسه آموزش تخصصی
ارائه گواهی شرکت در کارگاه

 

سرفصل ها:

فرصت ​های کارآفرینی و اشتغال برای دانش ​آموختگان علوم سیاسی و روابط بین​ الملل
از روشنفکری تا سیاست​مداری: واقعیت یا رویا
نسبت علوم سیاسی با نقد یا کسب قدرت
رهیافت​ های نظری و کابردی به علوم سیاسی و ورابط بین​ الملل