دوشنبه 25 تیر 1403
دانشجویان، پژوهشگران، شرکت های خصوصی، نهادهای دولتی و همه علاقه مندان به فعالیت های علمی، پژوهشی، سیاستگذاری و سیاست پژوهی که با انواع چالش ها مواجه هستند، در روند کار و مسیر فعالیت خود با نیازهای متعددی مواجه می‌شوند که رفع آنها مستلزم دریافت مشاوره صحیح و دقیق است.  
موسسه مطالعات جهان معاصر با راه اندازی «شبکه مشاوره همگام»، یک فرایند گام به گام از طرح تا حل مسئله و مشکلات مختلف را در نظر گرفته است تا نیازهای محتوایی و رویکردی بخش های مختلف را رفع کند.
در حال حاضر شبکه مشاوره دو خدمت اصلی ارائه می‌دهد:
1) درخواست مدرس
در صورت نیاز به آشنایی با موضوعات و تحولات مهم، امکان استفاده از شبکه مدرسان و اساتید همکار موسسه وجود دارد. به نحوی که  موسسه می تواند متناسب با درخواست موجود، استادی با تجربه را معرفی ‌کند تا دانش خود در مورد موضوع مورد نیاز را به اشتراک بگذارد. از جمله حوزه هایی که امکان درخواست استاد از موسسه وجود دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ ارزیابی و تحلیل مسائل مهم سیاسی
ـ آموزش دوره های تخصصی
ـ آموزش مهارت های کاربردی
2) درخواست مربی و تسهیل گر
گاهی دانشجویان، پژوهشگران، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی برای پیشبرد طرح های پژوهشی، سیاستگذاری و ارزیابی های دوره ای به مربی و تسهیل گر نیاز پیدا می کنند تا متناسب با چالش‌هایی که با آن‌ها مواجه شده‌اند، تحت راهنمایی و مشاوره قرار گیرند. از جمله حوزه هایی که امکان درخواست مربی و تسهیل گر از موسسه وجود دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ مشاوره در زمینه طراحی و نگارش پروپوزال و پایان نامه
ـ تسهیل گری در زمینه طراحی و نگارش مقالات علمی
ـ تسهیل گری در خصوص نگارش طرح های پژوهشی
ـ مشاوره در زمینه آسیب‌شناسی
ـ مربی گری در زمینه طراحی استراتژی
ـ تسهیل گری در زمینه ایجاد اتاق های فکر
ـ مربی گری در خصوص روش های تفکر
ـ مشاوره در زمینه توسعه فردی
ـ مشاوره در خصوص تصمیم گیری

جهت دریافت مشاوره فرم زیر را تکمیل نمایید.

همچنین می توانید به شماره ۰۹۹۳۵۹۰۹۵۰۳ در واتساپ یا تلگرام پیام دهید.

درخواست مشاوره

موسسه مطالعات جهان معاصر

در کوتاه ترین زمان به پیام شما پاسخ می دهیم

Powered by WpChatPlugins