برچسب: دپارتمان آینده‌پژوهی راهبردی موسسه مطالعات جهان معاصر برگزار می کند: نشست تخصصی «جنگ هیبریدی در نظام بین الملل؛ ابعاد رقابت‌های چین،روسیه و ناتو» سخنران:  محمد حسین قربانی زواره