برچسب: فرهنگ روابط بین الملل

اعلامیه بالفور

اعلامیه بالفور

نامه‌ای که آرتور جمیز بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس به لرد روچیلد رئیس فدراسیون صهیونیست انگلستان نوشت و به اعلامیه ...

آنارشیسم

آنارشیسم

واژه آنارشیسم ریشه در زبان یونانی دارد و ترکیبی از an و archos است.Archos به معنای تمرکز، سرور و رئیس ...

اسرائیل

اسرائیل

نخستین کسی که ایده تشکیل یک دولت یهودی را برای نجات یهودیان مطرح کرد یک روزنامه نگار مجارستانی به نام ...

استراتژی 

استراتژی 

واژه‌ی استراتژی (strategy) از ریشه‌ی یونانی strateeema است که خود از واژه‌ی strategos به معنای ژنرال ارتش مشتق شده است. ...

هژمونی

هژمونی

هژمونی  (Hegemony) از واژۀ هژمون یونانی به معنای رئیس یا فرمان‌روا است و اشاره است به تسلط یا تفوّق کشوری ...