دعوت به همکاری

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر از اساتید و کارشناسان گرامی در حوزه های علوم سیاسی و روابط بین الملل که تمایل به حضور در «شورای علمی»…

ادامه مطلب