برچسب: وبینار

دِگرْرگه‌هایِ معرفت‌شناسانۀ چندهمسایهْ‌گی در هنگامۀ درهم‌رشتهْ‌گیِ سیاست‌ خارجی/علم داده(FP/DS)

دِگرْرگه‌هایِ معرفت‌شناسانۀ چندهمسایهْ‌گی در هنگامۀ درهم‌رشتهْ‌گیِ سیاست‌ خارجی/علم داده(FP/DS)

موسسه مطالعات جهان معاصر برگزار می کند: ✅نشست تخصصی: "دِگرْرگه‌هایِ معرفت‌شناسانۀ چندهمسایهْ‌گی در هنگامۀ درهم‌رشتهْ‌گیِ سیاست‌ خارجی/علم داده(FP/DS)" ✅سخنران: دکتر ...

عضویت در خبرنامه

موسسه مطالعات جهان معاصر

در کوتاه ترین زمان به پیام شما پاسخ می دهیم

Powered by WpChatPlugins