برچسب: وبینار

دِگرْرگه‌هایِ معرفت‌شناسانۀ چندهمسایهْ‌گی در هنگامۀ درهم‌رشتهْ‌گیِ سیاست‌ خارجی/علم داده(FP/DS)

دِگرْرگه‌هایِ معرفت‌شناسانۀ چندهمسایهْ‌گی در هنگامۀ درهم‌رشتهْ‌گیِ سیاست‌ خارجی/علم داده(FP/DS)

موسسه مطالعات جهان معاصر برگزار می کند: ✅نشست تخصصی: "دِگرْرگه‌هایِ معرفت‌شناسانۀ چندهمسایهْ‌گی در هنگامۀ درهم‌رشتهْ‌گیِ سیاست‌ خارجی/علم داده(FP/DS)" ✅سخنران: دکتر ...