مبتکر آموزش، پژوهش و مشاوره در علوم سیاسی و روابط بین الملل

مبانی و اصول گفتگو و مذاکره

مدرس:
دکتر امیر دبیری مهر

دانلود جلسات

جلسه اول

دانلود کنید

جلسه دوم

دانلود کنید

جلسه سوم

دانلود کنید

جلسه چهارم

دانلود کنید

پاورپوینت کارگاه

ثبت نام

دوره ها و کارگاه های آموزشی

فروشگاه

محصولات آموزشی و پژوهشی

شبکه های اجتماعی

با موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در فضای مجازی همراه باشید.