ماهنامه جهان معاصر – شماره 2

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در راستای اهداف خود هر ماه اقدام به انتشار ماهنامه تحلیلی تحولات ایران و جهان می‌کند. دومین شماره ماهنامه جهان معاصر…

ادامه مطلب

ماهنامه جهان معاصر – شماره 1

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در راستای اهداف خود هر ماه اقدام به انتشار ماهنامه تحلیلی تحولات ایران و جهان می‌کند. اولین شماره ماهنامه جهان معاصر…

ادامه مطلب