فصلنامه مطالعات جهان معاصر

فراخوان دریافت و انتشار مقالات علمی فصلنامه مطالعات جهان معاصر از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان حوزه‌های مطالعاتی زیر دعوت به همکاری پژوهشی در قالب ارائه مقاله می‌نماید: ❖ علوم سیاسی ❖ روابط بین‌الملل ❖ مطالعات منطقه‌ای ❖ حقوق بین‌الملل ❖ اندیشه سیاسی ❖ دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی ❖ سیاست‌گذاری ❖ جامعه‌شناسی سیاسی ❖ مسائل راهبردی ـ...

بیشتر بخوانید

ماهنامه جهان معاصر – شماره 3

  موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در راستای اهداف خود هر ماه اقدام به انتشار ماهنامه تحلیلی تحولات ایران و جهان می‌کند. سومین شماره ماهنامه جهان معاصر با گفتارهای و نوشتارهایی درباره مسائل زیر منتشر شد:   مقاومت؛ معادله قدرت و هویت راهبرد مشترک اسرائیل و کشورهای عربی در انتخابات ریاست جمهوری ایران رویکرد غرب به انتخابات ریاست جمهوری...

بیشتر بخوانید

ماهنامه جهان معاصر – شماره 2

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در راستای اهداف خود هر ماه اقدام به انتشار ماهنامه تحلیلی تحولات ایران و جهان می‌کند. دومین شماره ماهنامه جهان معاصر با گفتارهای و نوشتارهایی درباره مسائل زیر منتشر شد:   انتشار فایل صوتی ظریف؛ ابعاد و پیامدها مقایسه دوگانه میدان - دیپلماسی در ایران و آمریکا چشم انداز گفتگوهای وین؛ فرجام بی سرانجام...

بیشتر بخوانید

ماهنامه جهان معاصر – شماره 1

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر در راستای اهداف خود هر ماه اقدام به انتشار ماهنامه تحلیلی تحولات ایران و جهان می‌کند. اولین شماره ماهنامه جهان معاصر با گفتارهای و نوشتارهای متنوع منتشر شد.   مطالب خواندنی در ماهنامه تحلیلی جهان معاصر     آخرین تحولات ایران و جهان در ماهنامه جهان معاصر

بیشتر بخوانید