تمایل به همکاری در حوزه های آموزشی و پژوهشی دارید؟
همین حالا شروع کنید.
موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر به شما کمک می کند یک پژوهشگر یا مدرس شوید!

انواع همکاری


رزومه و سوابق علمی خود را برای ما ارسال نمایید.