طرح های پژوهشی

توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می شود.
موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) در آن جامعه است. منظور از رویکرد پژوهشی، نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوع های مختلف است که در آن، پیش از اتخاذ هر تصمیم مهم به یافته های پژوهشی توجه می شود.
«موسسه مطالعات جهان معاصر» به عنوان یک نهاد خصوصی با بهره‌​مندی از پژوهشگران مجرب، اعضاء هیات علمی و اساتید دانشگاه‌​ها و مراکز تحقیقاتی و امكانات وسیع پژوهشی، توانمندی​‌های فراوانی برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، نهادها، سازمان​‌ها، وزارتخانه‌​ها و سایر ارکان دولتی و غیردولتی در بخش​‌های علوم انسانی دارد.
موسسه مطالعات جهان معاصر با محوريت نهادينه کردن فرهنگ استفاده از خدمات پژوهشی، سعی می​کند بستر مناسبی را مهیا سازد تا اشخاص و نهادهاي مختلف بتوانند به سهولت از عهده امور علمی خود برآيند.
خدمات پژوهشی  قابل ارائه در موسسه مطالعات جهان معاصر:

 

۱) ايجاد بستر مناسب براي انجام طرح​هاي پژوهشی؛
۲) تمرکز بر تحقیقات کاربردي نهادهاي اجرايی کشور؛
۳) برقراری پیوند میان نهادهای دولتی و ظرفیت​های علمی دانشگاهی براي تحقق اهداف پژوهشی؛
4) انجام پژوهش​هاي کاربردي و علمی؛
5) پژوهش در مزینه رفع موانع پیشرفت نهادهاي اجرايی کشور؛
۸) هدايت تحقیقات دانشگاهی به سمت تحقیقات کاربردي و میدانی؛
۹) ترجمه متون تخصصی شامل انگلیسی، عربی، فرانسوي، روسی، آلمانی، چینی، عبری و…؛
۱۰) تهیه گزارش​هاي جامع کاربردي و راهبردي؛
11) انجام تحقیقات میدانی اعم از نظرسنجی و پرسشگري؛
۱2) انجام تحقیقات آماري؛
۱3) انجام مطالعات میدانی؛
۱4) مطالعه ظرفیت​سنجی و ارزيابی طرح​هاي مختلف؛
۱5) تهیه گزارش و مقالات با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی؛
۱6) راه ​اندازي و اداره نشريات تخصصی در حوزه​هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی؛
۱7) راه ​اندازي و پشتیبانی سايت​هاي خبري و تحلیلی در حوزه​هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی؛
۱8) ويراستاري انواع متون تخصصی و علمی؛

جهت مشاره رایگان به شماره زیر در واتساپ یا تلگرام پیام دهید:

۰۹۹۳۵۹۰۹۵۰۳

موسسه مطالعات جهان معاصر

در کوتاه ترین زمان به پیام شما پاسخ می دهیم

Powered by WpChatPlugins