معرفی و مقایسه بهترین نرم‌افزارهای بررسی سرقت ادبی

سرقت ادبی یا پلاجیاریسم (plagiarism) از آن دسته موضوعات جنجال‌برانگیز در دنیای تولید محتواست. احتمالا از روی واژه‌های این عبارت…