برچسب: دیپلماسی راه

اتحاد دریا برابر خشکی

اتحاد دریا برابر خشکی

نویسنده: فرشاد عادل، عضو دپارتمان مطالعات کریدورها و دیپلماسی راه موسسه مطالعات جهان معاصر   مقدمه هنگامی که شی جین ...

کریدور اقتصادی چیست؟

کریدور اقتصادی چیست؟

راهروهای اقتصادی یا کریدورهای اقتصادی (Economic corridors) شبکه‌های یکپارچه ای از زیرساخت‌ها در یک ناحیه یا منطقه جغرافیایی هستند که ...